Samsun Tütün Merkezi


Samsun Tütün Merkezi planı
Topograf: Jacques Pervititch
OBA Koleksiyonu
APLPESAM01

 

Tarihi haritalar bağlamında, Osmanlı Bankası Arşivleri'nde ağırlıklı olarak, Charles Edward Goad (1848-1910), Heinrich (1818-1899) ve Richard Kiepert (d. 1846), Jacques Pervititch, Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984), César Raymund, Bülent Tuvalo, Necip, Suat Nirven gibi topografların planları ile Erkan-ı Harbiye Umumi Reisliği'nin paftaları bulunmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra, 1880 yılında, Erkan-ı Harbiye Umumi Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı) bünyesindeki Beşinci Şube, harita ve fen işleriyle görevlendirilmiştir. İstanbul ağırlıklı olmak üzere, Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı vilayetleri ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin fiziki, kadastral veya idari yapılanmalarını gösteren plan koleksiyonu, birbirleriyle devamlılıkları açısından incelendiğinde, şehir mekanlarının Osmanlı'dan cumhuriyete geçirdiği değişim irdelenebilir.

http://www.obarsiv.com/dokumantasyon/planlar/topograf_haritacilar.html

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !